Mer om oss

Borås Elektriska AB startades 2012 av Henrik Weijmer och Andreas Lundin.
Vi är ett elinstallationsföretag som utför service, ombyggnationer, rotarbeten och nyinstallationer.
Våra kunder är bl.a. privatpersoner, bostadsrättsföreningar, olika typer av företag och industrier.
Vår målsättning är enkel och snabb service som ger nöjda kunder.


Våra ledord

Noggrannhet, Tillgänglighet, Lyhördhet och Flexibilitet.


Kvalitetspolicy

 • Företagets målsättning är att skapa insikt och rutiner bland våra medarbetare, för att säkerställa att arbeten utförs enligt gällande föreskrifter och kundens önskemål.
 • Vi skall uppfylla kundens krav på kvalitet för såväl våra produkter som tjänster.
 • Att leverera prisvärda, felfria produkter och tjänster.
 • Att utföra egenkontroller för utfört arbete fortlöpande.
 • Kvalitetsansvaret delas av alla medarbetare på Borås Elektriska AB.
 • Vår ambition är att alla medarbetare är engagerade i sitt arbete och har en hög grad av yrkeskunnande och servicekänsla.


Miljöpolicy

 • Borås Elektriska AB's ambition är att genom materialval och arbetsmetoder påverka miljön på minsta möjliga sätt.
 • Vi skall sträva efter att använda så mycket miljövänligt och återanvändningsbart material som det är möjligt.
 • Använda lösningsmedel och oljor så lite som möjligt och se till att avfallet transporteras till avsedd plats.
 • Se till att det på varje arbetsplats utförs källsortering och transport av avfall till anvisad plats.
 • Alla medarbetare på företaget skall vara informerade om företagets miljöpolicy samt följa dessa.